image

Blog

Příspěvek

Blog > Návody > Přednastavené vykreslovače

Přednastavené vykreslovače

navod.png

OsmAnd umožňuje zobrazení vektorových map v různých stylech podle vašich potřeb. Mimo vyváženého stylu „default“ můžete v „Menu“ → „Nastavení obrazovky“ → „Vektorový vykreslovač“ vybrat další možnosti zobrazení mapy. Poznámka: Názvy vykreslovačů nejsou přeložitelné, jelikož název se generuje přímo z xml souboru vykreslovače a ty jsou shodné pro všechny jazykové mutace.
Přednastavené vykreslovače

Touring view

zobrazuje nejpodrobněji informace pro cestování , včetně vylepšení pro profesionální řidiče (vyšší kontrast, dobře rozlišitelné cesty), volby pro Alpskou turistiku (stupnice SAC), cyklotrasy, turistické značky, atd.

1

High contrast roads

zobrazuje cesty ve zvýrazněných barvách pro případ silného okolního osvětlení.

2

Cycle map

zobrazuje zvýrazněné cyklistické stezky s jejich čísly (od zoomu 15) na zesvětleném mapovém podkladu.

3

Winter and ski

vytvoří (zasněženou) zimní krajinu s lyžařskými svahy a vleky (ve spojení s mapou „World ski“)

4

Topo map assimilation

zobrazuje detailní topografickou mapu s veřejnou dopravou, mapa je založena na zobrazení „High contrast roads“ s větším zvýrazněním barev a vyššími detaily.

5

Více detailů

Pokud byste chtěli detailnější informace o každém vykreslovači, je zpravidla možné je získat přímo ze zdrojových souborů na Gitu. Například vykreslovač Touring view obsahuje v souboru detailní popis:

TOURING VIEW Renderer by Hardy Mueller, 2012-10-28 (Advanced version of the previous All-Purpose Renderer) Differences of the „Touring View“ vs. the „Default“ Renderer: In Touring View:

 • some road and track types already rendered at lower zooms (for travel and orienteering)
 • the road colors allow unambiguous distinction between all highway/road/track types
 • the road colors are more aligned with conventional road atlas
 • the road visibility is increased for better outdoor, driving, and navigation use
 • the route+gpx visibility increased
 • there are additional touring feature options
  • to display the SAC scale (for Alpine hiking)
  • display hiking route symbols
  • display bicycle networks

Úpravy přednastavených vykreslovačů

Vykreslovače lze pochopitelně upravit k obrazu svému, případně z nich vytvořit jiné, vlastní, a případně se s nimi podělit s ostatními. Pro úpravu je nutné soubor xml stáhnout z Git zdrojů a nakopírovat ho do adresáře rendering v umístění OsmAnd na vašem zařízení. Poté v něm upravit název, případné závislosti a … přidat/upravit všechny změny v zobrazení. Jako příklad implementace se můžete podívat na články Jak nezabloudit v lese nebo České turistické trasy v OsmAnd.

Posted in Návody on dub 02, 2014.

Štítky: cyklotrasy , rendering , vykreslovače , lyžování , zimní