image

Blog

Příspěvek

Blog > Návody > Rozlišení map a jejich detaily

Rozlišení map a jejich detaily

navod.png

Mapu běžně přibližujeme a oddalujeme, díky multidotykům dnes už i velice intuitivně, ale co vlastně které rozlišení v OsmAndu zobrazuje? Na to nám odpoví tento krátký přehled, s kterým bude lehce souviset příští článek.
Typické rozlišení map značené jako zoom level (zX) a jejich zobrazované detaily

z7 = „Hrubý regionální přehled“ - Ukazuje dálnice, silnice první třídy a jména měst.

z11 = „Silniční atlas země“ - Silnice druhé třídy (již od z9) a třetí třídy (již od z10). Zobrazuje větší plochy využití krajiny, jako lesní porosty a obytné oblasti (již od z10). Také se zobrazují všechny názvy měst (již od z9) a už také všechny ostatní názvy lokalit. Zobrazují se pro orientaci vrcholky hor a kopců.

z12 = „Detailní silniční atlas země“ - Přidává všechny ostatní silnice, přes ulice až po nezařazené silnice. Přidává pěší a cyklistické trasy. Vrcholy jsou nyní pojmenované.

z13 = „Přehledné místní mapy“ - Zobrazuje všechny silnice a cesty včetně turistických. Zobrazuje účelové komunikace, obytné zóny, pěší cesty a chodníky. Zahrnuje již všechny plochy využití krajiny.

z14 = „Místní a turistické mapy“

z15 = „Městské mapy“ - Zobrazuje navíc detaily zájmů.

z16 = „Chůze po městě“ - Viditelné jsou již obrysy a označení budov

z17 = „Pomalá chůze po městě“ - Detaily budov a křižovatek

Ve skutečnosti je členění velice jemné a položek nastavení desítky, které se různě prolínají. Také to neznamená, že pokud je něco zobrazováno, bude pohled vyhovovat pro navigaci nebo pohodlné prohlížení mapy. Berte seznam opravdu jen jako orientační přehled.

Nothing to see here. This component is added to the post page in order to register the visit

Posted in Návody on srp 07, 2012.

Štítky: turistika , uživatelské rozhraní