image

Blog

Příspěvek

Blog > Návody > První spuštění OsmAnd

První spuštění OsmAnd

navod.png

Tento článek je určen hlavně začátečníkům, nejlépe těm, kteří drží OsmAnd v ruce poprvé. Jsem si vědom, že začátečník, zvláště pokud třeba chybně zapne hned všechny moduly, aby o „něco nepřišel“, se pak v nabídkách těžko orientuje, a nemusí tak najít ani základní nastavení navigace z bodu do bodu. Pokusím se tedy pomocí tohoto článku provést nového uživatele počátečními úskalími s nastavením programu a pomoci s prvním spuštěním navigování do cíle a to několika způsoby. Návod byl aktualizován pro OsmAnd verzi 3.4
Instalace OsmAnd

Instalace programu na mobilní zařízení je případně popsána na stránce Instalace. Je jedno zda nainstalujete free verzi nebo pluskovou, v tom co popisuji dále se nijak návod lišit nebude.

První spuštění aplikace

Po prvním spuštění stiskněte tlačítko Začít.

Následně budete upozorněni na chybějící mapové podklady. Toto upozornění je možné přeskočit a instalovat/stahovat dodatečně. Takže v úvodu přeskočte, jelikož mohou být nabízeny zbytečně malé oblasti ke stažení a my se vrhneme na jejich instalaci standardním postupem.

Základní nastavení

Dále popisované tlačítko Menu se nachází na základní obrazovce mapy dole vlevo. Jedná se o tzv. „hamburger menu“, tři vodorovné čáry nad sebou. Pokud na mapě (při navigaci) žádné tlačítko není, stačí se dotknout mapy a hned se zobrazí.

Adresář pro data

Pokud máte fyzickou SD kartu a chcete přesunout úložiště dat na ní, pokračujte ve čtení, ostatní mohou tento odstavec přeskočit.

Volba se nastavuje v Menu – Nastavení – Všeobecná nastavení – Adresář pro data. Jako výchozí může být /storage/sdcard0, /storage/emulated/0/Android nebo podobná cesta. Mění se pomocí ikony tužky. Je zde několik přednastavených hodnot úložišť dle konkrétního zařízení. Poslední volba Ručně zadané … je pro zadání vlastní cesty. Tu zde nelze vybírat a je nutné jí zapsat ručně, proto si cestu připravte předem.

1 2

Vektorové offline mapy

Při stahování doporučuji být připojen do Internetu nějakým rychlým připojením, nejlépe přes WIFI, ale i 3G myslím bude stačit (pozor ale na svůj FUP limit).

Pro stažení mapových podkladů přejděte na Menu – Stáhnout mapy – Všechna stahování – Evropa – Česko. Stáhněte tapnutím na Standardní mapy. Budete také upozorněni na chybějící základní mapu Svět – Základní mapa. Také ji stáhněte a počkejte na dokončení instalace.

3 4

Stažené mapy jsou pak v seznamech podbarveny. Na mapovém podkladu, na který se vraťte, lze také stažené oblasti vidět, stačí odzoomovat do větší výšky a instalované mapy jsou zvýrazněny zeleně.

5

Moduly

Pro začátek všechny moduly nechte vypnuté nebo vypněte, nebude vám překážet jejich menu s někdy rozsáhlým nastavením. Vypnout se dají v Menu – Nastavení – Moduly. Po jejich vypnutí/zapnutí restartujte OsmAnd, aby se všechny změny projevily.

Nastavení profilu

Nyní, když již máme aplikaci v použitelném stavu, si připravíme jeden profil. Na ukázku to bude profil Řízení vozidla. Později si nastavte kterýkoliv, který budete využívat, u jiných ale některé volby budou nastavené jinak, proto pro první seznámení postupujte podle návodu a nastavte také pro seznámení s aplikací tento profil.

V Menu – Nastavení – Všeobecná nastavení nastavte Uživatelský profil na Řízení vozidla. Tato volba nastavuje výchozí profil, který se vám vždy spustí po spuštění aplikace (Po návratu na mapu vidíte ikonu profilu v mapě vlevo nahoře).

6

Uživatelský profil [Řízení vozidla]

Nastavení mapy

Po návratu do mapy stiskněte Menu – Nastavení mapy (nebo ikonu vozidla vlevo nahoře).

  • Otáčení mapy pro automobil nastavte na Směr pohybu (Modrá ikona šipky vpravo dole v náhledu mapy horní části).
  • Vrstevnice – vypnout
  • Stínování – vypnout
  • Skrýt – Hranice oblastí – zapnout (volitelně)

7 8 9

Nastavení obrazovky

Menu – Nastavení obrazovky

Info o GPS – zapnout

Nastavení navigace

Menu – Nastavení – Nastavení navigace – Vyberte profil Řízení vozidla

  • Nejrychlejší trasa – zapnout (není nutné, jen kvůli dalšímu kontextu)
  • Vyhnout se – Vyhnout se placeným silnicím – zapnout/vypnout podle toho zda vlastníte dálniční známku
  • Vyhnout se – Vyhnout se nezpevněným cestám – zapnout

Hlasové pokyny

Menu – Nastavení – Nastavení navigace Vyberte profil Řízení vozidla

  • Hlasová data – Instalovat další …, vyberte Čeština, po stažení zpět na nastavení navigace
  • Hlasová data – TTS hlas Čeština
  • Kanál pro navádění – pokud se připojujete v autě přes BT, vyberte Zvuk telefonního hovoru, jinak ponechte Hudba

10 11 12

V případě problémů se zvukem zkontrolujte hlasitost hudby nebo BT při připojení v autě.

První navigace

Nyní je navigace nastavena a připravena na své první použití. Cestu lze nalézt několika způsoby, které postupně popíši.

Navigace hledáním

Nejčastěji začnete ikonou Navigace na mapě (šipka vpravo od menu vlevo dole) nebo z Menu – Navigace. Ponechte „Z:“ neboli počáteční bod na hodnotě Moje poloha. Stiskněte pole „Do:“ Vybrat cíl. Zde je na výběr několik možností jak cílový bod získat, vyberte Hledat. Napište třeba Humpolec a vyberte jen samotné město ze seznamu. Výběr cíle lze provést krom hledání i Adresou, výběrem místa v mapě, oblíbených … apod. Reverzní způsoby si ukážeme dále.

13 14 15

V hledání se prohledávají všechny možné body, tedy i POI. Pro hledání adres spíše používejte hledání podle adres.

Po vybrání cíle se, pokud je známá vaše poloha, ihned spustí výpočet trasy. Jakmile je trasa vypočítaná, máte k dispozici hlavní statistiky trasy. Můžete si prohlédnout i Detaily nebo Možnosti trasy a případně je upravit pro konkrétní cestu.

Tlačítkem Start se spustí samotná navigace. Ukončit navigaci můžete stisknutím ikony navigace nebo Menu – Navigace a stisknout Zavřít

Navigace s mezicíly (průjezdní body)

Doporučuji pro dlouhé trasy. Postupujte stejně jako v minulém případě, jen navíc stiskněte v navigaci tlačítko přidat (+), které je vpravo od Cíle

Vyhledejte třeba Soběslav a přidejte stejně jako v minulém případě.

16

Nyní se bude vypočítávat trasa s mezicílem. Těch můžete přidat více a zároveň je upravovat tlačítkem tužky. Zde vidíte po přidání dalšího mezicíle Tábor obrazovku úprav všech bodů trasy. Trasové body lze přehazovat tažením levé části, nebo mazat křížkem, případně jsou zde i možnosti třídění.

17 18

Po smazání průjezdního bodu Tábor je finální trasa opět přepočítána přes Soběslav

19

Navigace na konkrétní bod na mapě

Navigovat lze i přímo na místa v mapě. Přesuňte se v mapě na místo zamýšleného cíle, v tomto případě třeba do Humpolce a tapněte dlouze na místo v mapě. Vyberte Navigace. Dále postupujte stejně jako v předchozích případech.

20

Navigace na oblíbené

Menu – Moje místa. Vyberte oblíbené místo. Dále stiskněte Navigace

21 22

Navigace na adresu

Tlačítko lupy vpravo od ikony profilu vlevo nahoře na mapě nebo Menu – Hledat – Adresa. Vyberte příslušný řádek pro hledání podle města nebo směrovacího čísla a pokračujte v hledání ulice a čísla. Po nalezení místa stiskněte Navigace

23

Navigace na souřadnice

Tlačítko lupy vpravo od ikony profilu vlevo nahoře na mapě nebo Menu – Hledat – Adresa. Vyberte příslušný řádek pro hledání podle souřadnic. Po nalezení místa stiskněte Navigace

Zde je vzhled shodný s minulým obrázkem

Navigace z určeného počátečního bodu

V navigaci zvolte „Z:“ počáteční bod. Vyberte Hledat. Napište např. České Budějovice (může být bez diakritiky) a vyberte město ze seznamu. Dále postupujte jako v předchozích případech.

24

Navigace z konkrétního bodu na mapě

Tapněte dlouze na nějaké mapové místo. Vyberte Akce – Navigovat odsud. Dále postupujte jako v předchozích případech.

25 26

Rychlá navigace domů nebo do práce

Pro rychlou navigaci nastavte místa Domov a Práce. Menu – Navigace Domov Přidat (Práce Přidat). Při vybírání cíle pak můžete využívat rychlou volbu.

Nothing to see here. This component is added to the post page in order to register the visit

Posted in Návody on zář 22, 2019.

Štítky: offline mapy , GPX , navigace , profily , vrstevnice , první kroky