image

Blog

Příspěvek

Blog > Návody > Detaily plánované trasy

Detaily plánované trasy

navod.png

Plánování tras se v posledních verzích OsmAnd stále vyvíjí, především pro pěší a cyklo turistiku je plánování na čím dál vyšší úrovni. Tam jsou tské dnes popisované detaily plánované trasy mnohem užitečnější než třeba u automobilové nebo lodní navigace. Rychlé cíle zase zvyšují user experience, čili to, jak pohodlně se uživatel aplikace dostane k cíli nějaké akce, v našem případě naplánování trasy pro navigaci. Níže si obojí trochu blíže popíšeme a na obrázcích prohlédneme.
Detaily trasy

Při plánování trasy postupujeme obvyklým způsobem. Na hlavní obrazovce plánování navigace je po výpočtu trasy zobrazeno v dolní části tlačítko detaily, kterým se rozbalí další informace o plánované trase. Samozřejmě platí, že zobrazeno je v detailech pouze to, co je v OSM mapách vyplněno resp. správně nastaveno a také je potřeba dodat, že překlady do češtiny mohou být někdy zpožděny oproti vydáním. Ale to jsou věci, které fanoušci OsmAndu znají, takže jen pro připomenutí. Jako ukázku jsem vybral pro obyvatele okolí Budějc oblíbenou pěší trasu z Holubova pod lanovkou na vrchol Kletě.

1

V horní části obrazovky je zobrazen tradiční přehled o trase, tedy grafy výšky, strmosti stoupání/klesání a dále jejich hlavní hodnoty jako vzdálenost, výškový rozdíl, stoupání, klesání … atd. Jen připomenu pro toho kdo by nevěděl, že graf lze prsty do stran natahovat a pak při zobrazení více detailů se posouvat dle libosti do stran na různé části trasy, což je především užitečné při delších trasách. Hned pod přehledem je zobrazen typ cest . Zde je možné vidět vzdálenostní podíl podle typu cesty a jako hodnoty typů mohou být zobrazeny: silnice, ulice, účelová komunikace, polní cesta, pěšina … apod. Detaily jsou rozděleny na pásek zobrazující průběh celé trasy a v něm barevně zaznačené jednotlivé typy a pak seznam typů se součtem délek jednotlivých typů cest.

2

Pod typem se zobrazuje povrch cesty opět rozdělený na horní pásek a dolní seznam. Povrchy jsou pro turistiku velmi užitečné, takže si přejme (a případně spolupracujme na tom) aby těch neznámých povrchů bylo od OSM editorů co nejméně. Povrchy cest mohou být velmi rozličné, například: asfalt, beton, panely, kostky, písek, štěrk, tráva, zem, bahno … atd. Jako další je zobrazena strmost stoupání/klesání. Barevný pásek strmosti je na informace poněkud skoupý, představoval bych si, pokud je jen jedna barva pro stoupání a druhá pro klesání, alespoň nějaký barevný gradient, ale třeba není všem dnům konec. Samozřejmě si v tomto případě můžeme vypomoci zeleným grafem, který jsem zmínil v počátku a který strmost zobrazuje velmi podrobně.

3

Pod strmostí je zobrazena hladkost povrchu. Pro pěší turistiku nás až tak moc obvykle zajímat nebude (i když od „velmi hrozného“ povrchu už nohy při sestupu dostanou zabrat a je třeba s tím při delší trase počítat), ale pokud se například budeme pohybovat na kolech/kolečkách tak nás samozřejmě s čím menší velikostí kol(eček) bude tím více hladkost povrchu zajímat. Především pak pro ty nejmenší velikosti jako jsou kolečkové brusle, skejty nebo mikro koloběžky. Hodnoty povrchu se pohybují od vynikajícího, přes dobrý, průměrný, špatný …atd., až po zcela nesjízdný jakýmkoli vozidlem. Jako poslední je zobrazen tradiční itinerář neboli seznam krok za krokem, kde je vidět každá odbočka a její instrukce. Seznam není na obrázku zobrazen celý, ve skutečnosti pokračuje popisem až do cíle cesty.

4

Rychlé cíle

Nově lze v okně navigace možné vidět rychlé cíle. Jsou to zástupci předchozích tras, seznam právě na mapě zobrazených, tedy aktivních GPX tras a značek, a historie hledání. Také jsou zde zobrazena dvě velká tlačítka, která reprezentují dva nejobvyklejší cíle, a jejich názvy jsou Domov a Práce (překlad u domova jsem včera opravil, takže se správně zobrazí po příští aktualizaci). Vytvoření trasy pro navigaci se tak stává při využití některých z těchto prvků velmi rychlou.

5

Celý článek se vztahuje k verzi OsmAnd 3.3.0

Posted in Návody on bře 08, 2019.

Štítky: aktualizace , GPX , navigace , turistika , trasy , plánování , povrch cesty , rychlé cíle , strmost , typ cesty