image

Blog

Příspěvek

Blog > Novinky > OsmAnd 1.9: Odbočovací pruhy

OsmAnd 1.9: Odbočovací pruhy

bus.png

Jak jsem psal v nedávném příspěvku Vylepšené zobrazení map, dochází ke změnám uživatelského rozhraní, a to ještě masivněji než se předpokládalo. Jako vysouvací je teď i bývalé menu Nastavení zobrazení, které se v této verzi rozdělilo na nastavení dvě: Nastavení mapy a Nastavení obrazovky. Vysouvací menu s rozdělenými položkami tak přineslo mimo jiné i možné zpomalení práce. Pokud jste v minulé verzi chtěli například zapnout Měřítko a zároveň Skrýt hranice, stačily tři tapnutí, nyní se jedná o tapnutí šest. Ale nastavení je čím dál víc a stále je vysouvací menu rychlejší než lovit nastavení někde v systémovém menu. Přesto si ale neodpustím názor, že bych jako lepší viděl přidání druhé ikony do horní lišty, než zrušení té první a nutnost jít přes menu do obou nových. Na druhou stranu změna uživatelského prostředí přinesla velká vylepšení.
Oficiální seznam změn verze 1.9

 • Aktualizované mapové styly s vykreslováním povrchu cest, dopravou a turistickými symboly
 • Hledání POI podél trasy
 • Značení neprůchodných cest v rámci relace
 • Jednodušší stahování a aktualizace map
 • Vizuální a zvukové upozornění na blížící se průjezdní bod
 • Tisk itineráře a odbočovacích pokynů
 • Podpora odbočovacích pruhů
 • Podpora Android Wear
 • Mnoho změn zobrazení
 • Oddělení mapového přiblížení a velikosti písma
 • Zvukové upozornění při odchýlení z trasy
 • Přihlášení do služby OsMo
 • Oprava nekompatibilit s verzí OsMo

Především bych vyzdvihl jednu nenápadnou vlastnost postranního menu, a to zobrazení vybraných hodnot přímo v menu. Nyní jsou tak vidět například vybrané vykreslovače, nastavení vrstevnic, nastavení denního/nočního režimu … atd. přímo, bez nutnosti vstupovat do submenu. Můžete si toho všimnout na druhém obrázku. Větší výška položek v menu také přispívá k lepší ergonomii při nastavování. Dříve byly položky na mobilech hodně titěrné. Nový vzhled nastavení reprezentuje přiložený obrázek.

1

Dále se rozšířily možnosti zobrazení dopravy. Nejen anoncované trasy metra, ale i autobusové (červené), trolejbusové (fialové), tramvajové (modré), vlakové linky (hnědé přerušované) a kolejové linky (zelené) jsou velkým rozšířením zobrazení dopravy. Na obrázku je vidět zapnutí zobrazení dopravy.

2

Itinerář lze nyní tisknout a pokud nemáte podporovanou tiskárnu, nevadí, je možný i tisk do pdf.

3

Systém hlášení se rozrostl o nové položky, Blízké body POI, GPX a oblíbené.

4

V průběhu navigace se zobrazuje se informační okno s blízkými body ve spodní části navigace (dolní tmavý pruh). Po stisknutí nastavení (tři tečky vpravé části) lze ukázat seznam zobrazovaných informací.

5

Tyto automaticky přidané upozornění lze ovlivňovat. Dají se nastavit vzdálenosti, detekci vypnout nebo po stisknutí tužky odebírat položky.

6

Seznam bodů lze zobrazit i v levém menu Cíle.

7

Hlášení o překročení rychlosti lze konfigurovat nastavením tolerance.

8

Navigace podporuje objíždění úseků. Po nalezení trasy lze zadat úseky kterým se chcete vyhnout.

9

Navigace nyní podporuje odbočovací pruhy, takže pokud jsou jako odbočovací zadány správně v OSM, budou se skutečně zobrazovat pomocí odbočovacích šipek, na rozdíl dřívějších rovných šipek. Zdá se ale zatím nepodporuje dvojité šipky a notaci turn:xxxward:lines, čili pruhy v nejednosměrných komunikacích … tak snad později.

10

Navigace zapíná obrazovku před odbočkami, nastavení hledejte v systémovém nastavení navigace zcela dole.

11

Změny v zobrazení aktualizací, písma a turistických cest byly již zmiňovány v nedávném příspěvku Vylepšené zobrazení map a proto se o nich již nebudu rozepisovat.

Posted in Novinky on lis 05, 2014.

Štítky: body zájmu , POI , aktualizace , turistika , trasy , vývoj , pruhy , KČT , osmo , písmo , body na trase , doprava , hlášení , objížďky , PDF , průjezdní body