image

Blog

Příspěvek

Blog > Novinky > OsmAnd 3.9: Export a import

OsmAnd 3.9: Export a import

info.png

OsmAnd 3.9 je přes malý počet novinek velmi velký především implementací možnosti exportu a importu. Je nyní možné exportovat a importovat nastavení profilů, všeobecná nastavení, oblíbená místa, uložené trasy, historie vyhledávání, mapové zdroje, samotné mapy a hlasové pokyny. Níže si ukážeme export i import v praxi. Dále byla přidána možnost přidat nový úsek do stopy, vylepšení modulu OSM editorů. Z dalších novinek bylo přidáno zobrazení mapy pro sněžné skůtry a přidáno zobrazení tras pro skialpinismus
Seznam oficiálních změn

  • Přidána možnost exportovat a importovat všechna data včetně nastavení, zdrojů a oblíbených bodů
  • Plánování trasy: grafy pro úseky trasy; přidána možnost vytvářet a upravovat více úseků trasy
  • Přidána přihlašovací metoda OAuth pro OpenStreetMap, vylepšené uživatelské rozhraní pro OSM dialogy
  • Podpora pro vlastní barvy u oblíbených bodů a mezicílů trasy

Export a import

Export

Export lze provést z menu nastavení, nebo ze stránky s profily v dolní části obrazovky.

1

Export se skládá ze tří částí, Nastavení, míst a zdrojů. V Nastavení lze vybrat seznam profilů k exportu (pokud export spouštíte z profilů, automaticky se předvybere aktuální profil) a všeobecná nastavení aplikace. Na druhém obrázku je vidět předvybraný profil, kde lze přidat jakýkoli další.

2 3

V exportu míst je možné přidat nejen očekávané oblíbené a trasy, ale i historii vyhledávání

4

Ve zdrojích pak lze do exportu přidat mapové zdroje, samotné mapy (pozor mohou být velké) a hlasové pokyny.

5

Jak je vidět na obrázku, lze vybrat navrchu všechny tři kořenové možnosti pro export všeho. Velikost exportu je pak vidět v dolní části obrazovky.

6

Po stisknutí Pokračovat a případném výběru aplikace pro sdílení/uložení se vytvoří soubor exportu. V našem případě profil Motocykl s dalším nastavením a oblíbenými.

7

Import

Po exportu jsem pokusně smazal profil Motocykl. Při importu zvolíme z obrazovky nastavení Importovat profil a vybereme soubor z úložiště.

7-0

Po načtení souboru se zobrazí dialog pro výběr dat pro import. Není nutné importovat vše, ale jen vybrané součásti exportu.

8

V příkladu na obrázku vybírám import všech položek z exportu. V každé části je vidět počet položek k importu. Na příkladu níže je vidět, že se bude importovat všech 11 exportovaných profilů.

9

Protože importuji položky se stejnými názvy, aplikace se zeptá jak se v takovém případě zachovat. Možnosti jsou vidět níže, lze vše nahradit, nebo importovat s jiným názvem a doladit po importu vše ručně. Já vybírán Nahradit vše. Průběh importu je zobrazen jako na druhém obrázku

10 11

Nakonec je zobrazena výsledná zpráva o importu

12

Smazaný profil motocykl se obnovil stejně jako všechna ostatní importovaná nastavení.

13

GPX trasy

Další úsek

Do trasy je nyní možné přidat další úseky. Volba je vidět v možnostech trasy jako "Přidat nový úsek".

14

Segmenty dalšího ůseku se pak přidávají standardně přes tlačítko Přidat. Na druhém obrázku je pak vidět výsledná trasa s dvěma úseky.

15 16

Vlastní barva

Ve vlastnostech trasy je nyní možné nastavit vlastní barvu. K nastavení se dostaneme přes Možnosti - Vzhled, kde stisknutím tlačítka plus v horní části pro volbu barev se otevře dialog pro výběr vlastní barvy.

17 18

Po vybrání barvy a případné její průhlednosti se po stisku Použít, původní barva změní na nově nastavenou.

19 20

Nothing to see here. This component is added to the post page in order to register the visit

Posted in Novinky on úno 06, 2021.

Štítky: OSM , GPX , profily , trasy , úseky , historie , zimní , export/import , lyžování , plánování