image

Blog

Příspěvek

Blog > Novinky > Barvy navázány na zálohy

Barvy navázány na zálohy

info.png

Možná si vzpomínáte, jak jsem v návodu na aktualizaci offline dat popisoval barvy stahovaných mapových podkladů. Také jsem si trochu posteskl, že při odzálohování mapy před aktualizací dojde ke zrušení této barevné funkcionality. Naštěstí byly kritiky vyslyšeny a nyní se barvy trochu rozšiřují.
Barvy instalovaných vektorových map

Nejdřív stručně zopakuji co již známe, jelikož opakování je matka moudrosti a moudrosti není nikdy dost. Instalované offline vektorové mapy na stránce offline dat Menu -> Nastavení -> Offline data jsou zelené, toto barevné značení znamená, že podklady jsou v pořádku, konzistentní, a budou zobrazeny v okně map. Stav je vidět na prvním obrázku. Pokud mapa není funkční, písmo mapy je bílé a je potřeba stáhnout mapu funkční (po aktualizaci nejdříve zkusit načíst znovu offline data), v případě nouze třeba přes webový prohlížeč, jak už také bylo popisováno. Abychom se vyhnuli nemilé situaci kdy si mapový podklad sami nebo aktualizací poškodíme a nebudeme pak mít žádnou offline mapu k dispozici, je možné využít funkcionalitu zálohy. Záloha může sloužit k dočasnému odsunutí vektorových podkladů ze zobrazované oblasti, ale také k pomoci při aktualizaci. Jak zálohovat jsme se učili v předchozím článku. Pokud je mapa v záloze, je zobrazována bílým písmem, jako je to vidět na druhém obrázku.

1 2

Doporučuji tento postup aktualizace:

  • zálohovat mapu která se bude aktualizovat
  • aktualizovat mapu
  • kontrola podkladů na konzistenci
  • smazání staré mapy ze zálohy

Barvy stahovaných vektorových map

Nyní bude k dobré orientaci ve stahování napomáhat rozšířená barevnost zobrazeného písma stahovaného vektorového podkladu. Může nyní existovat několik situací:

  • neexistuje nová verze používané mapy (světle zelená)
  • neexistuje nová verze zálohované mapy (tmavě zelená)
  • existuje nová verze používané mapy (světle modrá)
  • existuje nová verze zálohované mapy (tmavě modrá)

Vše je dobře vidět na obrázcích, na příkladu první ze dvou offline vektorových map České republiky. Čísla v seznamu také odpovídají pořadí níže zobrazených náhledů.

Na prvním obrázku je vidět standardní stav, mapu používáme a není dostupná aktualizace. Na druhém je mapa v záloze a také neexistuje aktualizace.

3 4

Zde je na prvním obrázku je vidět stav kdy mapu používáme a je dostupná aktualizace. Na druhém pak mapa je v záloze a také pro ní existuje aktualizace.

5 6

Nothing to see here. This component is added to the post page in order to register the visit

Posted in Novinky on úno 22, 2012.

Štítky: offline mapy , barvy