Nápověda k příručnímu menu stahování

 

Příruční menu stahování je zobrazitelné pouze na hlavní stránce v pravém sloupci. Menu bylo vytvořeno k rychlému přístupu k některým položkám, z nichž některé se těžko dohledávají nebo pro ty z vás, kdo preferují přímý přístup k souborům.

Každá položka má svůj popis přímo v menu, který se zobrazí, pokud podržíte myš nad odkazem (textem). Detailnější popis pak najdete najdete zde v této nápovědě.

Popis jednotlivých položek

OSMAND (market)

První odkaz je na volnou verzi OsmAnd, která je stažitelná přímo z (Google Play) marketu. Ochuzena je proti placené verzi o Wiki POI a omezením počtu stahování mapových offline podkladů.

OSMAND+ (market)
OSMAND+ (AndroidPIT)
OSMAND+ (Blackberry)

Placené verze OsmAnd s popisem zdroje.

Všechny čtyři výše uvedené položky i s QR kódy lze najít také v sekci Download a instalace.

OSMAND (web)

Shodná verze OsmAnd s uveřejněnou verzí na (Google Play) marketu. Link je pro ty co nemají z aktivováno stahování z marketu, mají nějaký problém se stažením, nebo chtějí z nějakého důvodu downgradovat.

OSMAND (vývojová verze)

Poslední vývojová verze OsmAnd. Pozor, tato verze může obsahovat chyby a také je obvykle obsahuje. Stahujte pouze pokud víte co děláte a nereportujte chyby pokud nejste přispěvatelem vývoje OsmAnd. Všechny vývojové verze lze vidět zde http://download.osmand.net/night-builds/

OsmAndMapCreator

Vývojová verze OsmAndMapCreatoru pro vytváření map pro OsmAnd.

MAPY – ODKAZY

Mapy světa – web (obf)

Webová stránka s připravenými offline vektorovými mapami světa. Obvykle stejná data, jako v offline datech v OsmAnd

INDEXY – MAPY (ručně generované indexy)

 CZ[SK] yyyy (datum)

Vektorové offline mapy (obvykle ČR/SK) pro OsmaAnd připravené podle návodu Jak ukuchtit vlastní offline mapu. Den kdy byla mapa generována je uveden v názvu odkazu. Mapa obvykle není potřeba, OsmAnd má vlastní repozitář přímo v aplikaci samotné. Tato mapa může být někdy novější, zkontrolujte si datum mapy v OA.

Poznámka: Mohou se zde vyskytovat i mapy určené jako download k nějakému příspěvku, to je pak uvedeno v popisu.

Turistické trasy [CZ|SK] (datum)

Předpřipravené turistické trasy ČR (detaily v návodu České turistické trasy v OsmAnd) a SK (detaily v návodu Slovenské turistické trasy). Den kdy byla mapa s trasami generována je uveden v názvu odkazu.

Cyklotrasy CZ (datum)

Předpřipravené cyklotrasy (detaily v návodu České cyklotrasy v OsmAnd). Den kdy byla mapa s trasami generována je uveden v názvu odkazu.

VYKRESLOVAČE

 Název velikost (počet stáhnutí)

Vykreslovače nebo jejich balík, obvykle související s nějakým příspěvkem. Detail je uveden v popisu po zaměření myši na položku.

AUTO EXPORT TRAS Z OSM

 Cz-xxx-MM-dd velikost (počet stáhnutí)

Automaticky generované (nyní 3x týdně) CZ turistické a cyklotrasy (detaily v návodu České cyklotrasy v OsmAnd a České turistické trasy v OsmAnd). Kde xxx je typ map (turistické KČT nebo cyklotrasy), MM měsíc a dd den generování indexu. Obvykle stačí stáhnout trasy jednou měsíčně, častější download je potřeba po zadávání vlastních tras nebo například před plánovanou cestou či dovolenou. Zda se vyplatí znovu stahovat se dozvíte na stránce statistik.

 Publikoval dne 3.9.2012
QR Code Business Card