Čvn 202016
 
stinovani

Kam zmizelo nastavení?

Otázku z nadpisu si může položit ten, kdo používá OsmAnd již dlouhou dobu a jasně si vzpomíná, že zpočátku bylo možné sytost stínů hor v mapě nastavit. Delší dobu to již není možné. Tedy ne zcela. Ve výchozím nastavení možné sice nastavení není, ale stále zůstala možnost jak si sytost přizpůsobit. Stačí se jen zlehka podrbat pravou rukou za levým uchem. Návod se bude vztahovat k současné stabilní verzi 2.3.5

Stáhnutí mapy a zapnutí modulu

K zapnutí jsou nutné dva předpoklady. Zapnutí modulu vrstevnic a stínování (je dostupný v marketu jako placený, s cenou jako asi jedné kávy v kavárně) a stažení mapy se stíny přímo z prostředí aplikace.

Stáhnout mapu lze obvyklým způsobem ze sekce Všechna stahování.

01-stazeni 02-stahovani

Modul vrstevnic a stínování se zapne po instalaci modulu sám, pokud ne, zapněte ho. Nyní již stačí aktivovat stínování a na mapě se stíny hor zobrazí s výchozí sytostí.

03-zapnuti 04-zobrazeni

Do tohoto místa se jedná o standardní postup a neměl by činit žádný problém.

Nastavení sytosti stínování

K nastavení sytosti stačí aktivovat Online mapy. Ne, nevytahujte kudličku z kapsy, nadále budeme pracovat v offline módu, jen je potřeba tento modul pro nastavení mapové vrstvy. Takže povolte modul a zkontrolujte, že je zapnutý, jak to ukazuje druhý obrázek.

05-modul 06-modul-zap

V nastavení modulu Online mapy si deaktivujte (pokud nemáte v plánu opak) stahování online map z Internetu.

07-modul-nast

Teď už se můžete vrátit do prostředí aplikace. V Nastavení mapy se objevily nové volby pro nastavení překryvných a podkresových map. Tapněte tedy na položku překryvné mapy a zobrazí se nabídka map. Zde vyberte mapu se stíny, v mém případě se jedná o ČR, takže hned první, značená anglicky jako Hillshade …

08-nast 09-zap-prekryv

Nyní je již možné regulovat sytost/průhlednost podkresu buď přímo na mapě (vyznačeno červeně), nebo v nastavení překryvu. Nastavení posuvníku lze v mapě vypnout stisknutím křížku napravo, což se projeví v poslední volbě dole v nastavení překryvu, kde lze případně opět posuvník v mapě aktivovat.

10-zapnuto 11-regulace-na-mape

Sytost lze regulovat od příjemně málo znatelného minima až po zcela nesnesitelné maximum. Vyberte si dle vlastního uvážení.

14-regulace-min 13-regulace-max

 

QR Code Business Card