Lis 052014
 

Změny v dopravě a vzhledu nastavení

Jak jsem psal v nedávném příspěvku Vylepšené zobrazení map, dochází ke změnám uživatelského rozhraní, a to ještě masivněji než se předpokládalo. Jako vysouvací je teď i bývalé menu Nastavení zobrazení, které se v této verzi rozdělilo na nastavení dvě: Nastavení mapy a Nastavení obrazovky. Vysouvací menu s rozdělenými položkami tak přineslo mimo jiné i možné zpomalení práce. Pokud jste v minulé verzi chtěli například zapnout Měřítko a zároveň Skrýt hranice, stačily tři tapnutí, nyní se jedná o tapnutí šest. Ale nastavení je čím dál víc a stále je vysouvací menu rychlejší než lovit nastavení někde v systémovém menu. Přesto si ale neodpustím názor, že bych jako lepší viděl přidání druhé ikony do horní lišty, než zrušení té první a nutnost jít přes menu do obou nových. Na druhou stranu změna uživatelského prostředí přinesla velká vylepšení. Nejprve ale …

Oficiální seznam změn verze 1.9:

 • Aktualizované mapové styly s vykreslováním povrchu cest, dopravou a turistickými symboly
 • Hledání POI podél trasy
 • Značení neprůchodných cest v rámci relace
 • Jednodušší stahování a aktualizace map
 • Vizuální a zvukové upozornění na blížící se průjezdní bod
 • Tisk itineráře a odbočovacích pokynů
 • Podpora odbočovacích pruhů
 • Podpora Android Wear
 • Mnoho změn zobrazení
 • Oddělení mapového přiblížení a velikosti písma
 • Zvukové upozornění při odchýlení z trasy
 • Přihlášení do služby OsMo
 • Oprava nekompatibilit s verzí OsMo

Především bych vyzdvihl jednu nenápadnou vlastnost postranního menu, a to zobrazení vybraných hodnot přímo v menu. Nyní jsou tak vidět například vybrané vykreslovače, nastavení vrstevnic, nastavení denního/nočního režimu … atd. přímo, bez nutnosti vstupovat do submenu. Můžete si toho všimnout na druhém obrázku. Větší výška položek v menu také přispívá k lepší ergonomii při nastavování. Dříve byly položky na mobilech hodně titěrné. Nový vzhled nastavení reprezentuje přiložený obrázek.

Nastaveni mapy

Dále se rozšířily možnosti zobrazení dopravy. Nejen anoncované trasy metra, ale i autobusové (červené), trolejbusové (fialové), tramvajové (modré), vlakové linky (hně přerušované) a kolejové linky (zelené) jsou velkým rozšířením zobrazení dopravy. Na obrázku je vidět zapnutí zobrazení dopravy.

Doprava

Itinerář lze nyní tisknout a pokud nemáte podporovanou tiskárnu, nevadí, je možný i tisk do pdf.

Tisk

Systém hlášení se rozrostl o nové položky, Blízké body POI, GPX a oblíbené.

Hlásit

V průběhu navigace se zobrazuje se informační okno s blízkými body ve spodní části navigace (dolní tmavý pruh). Po stisknutí nastavení (tři tečky vpravé části) lze ukázat seznam zobrazovaných informací.

Nastavení bodů na trase

Tyto automaticky přidané upozornění lze ovlivňovat. Dají se nastavit vzdálenosti, detekci vypnout nebo po stisknutí tužky odebírat položky.

Editace bodů na trase

Seznam bodů lze zobrazit i v levém menu Cíle.

Body na trase

Hlášení o překročení rychlosti lze konfigurovat nastavením tolerance.

Tolerance

Navigace podporuje objíždění úseků. Po nalezení trasy lze zadat úseky kterým se chcete vyhnout.

Vyhnutí

Navigace nyní podporuje odbočovací pruhy, takže pokud jsou jako odbočovací zadány správně v OSM, budou se skutečně zobrazovat pomocí odbočovacích šipek, na rozdíl dřívějších rovných šipek. Zdá se ale zatím nepodporuje dvojité šipky a notaci turn:xxxward:lines, čili pruhy v nejednosměrných komunikacích … tak snad později.

Odbočení

Navigace zapíná obrazovku před odbočkami, nastavení hledejte v systémovém nastavení navigace zcela dole.

Zapinání obrazovky

Změny v zobrazení aktualizací, písma a turistických cest byly již zmiňovány v nedávném příspěvku Vylepšené zobrazení map a proto se o nich již nebudu rozepisovat.

QR Code Business Card