Zář 062012
 

Reset profilů

Někdy dochází k situacím, kdy se hodí informace o tom, jaké jsou výchozí hodnoty voleb v nastavení, nebo by bylo dobré znát informaci o tom, co způsobí obnovení výchozích hodnot profilu při stisku volby „Nastavit výchozí“ . Pro tyto případy zveřejnil Hardy pdf s přehlednou tabulkou výchozích hodnot. Tabulku jsem přeložil, upravil a trochu graficky zvýraznil.

Reset profilu do výchozího nastavení se provádí z mapové obrazovky v menu nastavení (ozubené kolo), první volbou „Nastavit výchozí [profil]„. Hodnoty v tabulce platí zhruba pro vydanou verzi 0.8.2 nebo vývojovou 0.8.3.

Výchozí nastavení

7.9.2012 – v tabulce upraven sloupec standard v navigaci na šedou jelikož tento profil se nepoužívá pro navigaci. Interval zaměřování změněn na globální podle skutečnosti.

QR Code Business Card