Čvc 282012
 

Tento článek je určen hlavně začátečníkům, nejlépe těm, co drží OsmAnd v ruce poprvé. Jsem si vědom, že začátečník, zvláště pokud chybně zapne hned všechny moduly, aby o „něco nepřišel“, se pak v nabídkách těžko orientuje, a nemusí tak najít ani základní nastavení navigace z bodu do bodu. Pokusím se tedy pomocí tohoto článku provést nového uživatele počátečními úskalími s nastavením programu a pomoci s prvním spuštěním navigování do cíle a to několika způsoby.

Instalace OsmAnd *

Instalace programu na mobilní zařízení je popsána na stránce Instalace a tak jí popisovat znovu nebudu. Je jedno zda nainstalujete free verzi nebo pluskovou, v tom co popisuji dále se nijak návod lišit nebude.

Základní nastavení *

Moduly *

Pro začátek všechny moduly vypněte, nebude vám překážet jejich menu s rozsáhlým nastavením. Vypnete je v Nastavení – Moduly. Po jejich vypnutí restartujte OsmAnd, aby se všechny změny projevily.

Adresář pro data *

Po prvním spuštění doporučuji tomu, kdo má SD kartu, přesunout úložiště dat na SD kartu, ostatní mohou tento bod přeskočit. Volba se nastavuje v Nastavení – Obecné – Adresář pro data. Jako výchozí může být /storage/sdcard0 nebo podobná cesta. Cestu zde nelze vybírat a je nutné jí ručně zapsat, proto si cestu připravte předem.

Adresář pro data měňte samozřejmě jen v případě, pokud váš přístroj disponuje fyzickou SD kartou, existuje mnoho přístrojů které kartu nemají a tak je nastavení této volby pak zbytečné. Jako příklad uvedu můj Galaxy Nexus, který kartu nemá a tak stačí výchozí nastavení.

Vektorové offline mapy *

Po prvním spuštění můžete být upozornění, že chybí mapové podklady, takže se vrhneme na jejich instalaci. Při této volbě doporučuji být připojen do netu nějakým rychlým připojením, nejlépe přes WIFI, ale i 3G myslím bude stačit (pozor ale na svůj FUP limit). Pro stažení mapových podkladů přejděte na Nastavení – Offline data – Klikněte zde pro stažení …. (případně ikona glóbu vpravo nahoře). Do pole vyhledat zadejte „cz“ bez uvozovek a poté zaškrtněte v Evropě mapu Czech republic europe a následně tlačítko Stáhnout. Detailně je tento postup popsán i s obrázky v článku Jak instalovat-aktualizovat offline mapy.

Nastavení profilu *

Nyní, když již máme nastavení programu v použitelném stavu, si připravíme jeden profil. Na ukázku to bude profil Automobil. Později si nastavte kterýkoliv, který budete využívat, u jiných ale některé volby budou nastavené jinak, proto pro první seznámení postupujte spíše podle návodu a nastavte také pro seznámení s programem profil automobil, jak je popisováno níže.

V Nastavení je sekce Nastavení profilu, kde si jednotlivé položky dále popíšeme. Volby které nejsou popsány, nenastavujte, nejsou důležité a později si je nastavíte dle potřeby. Zde také předpokládám, že máte vypnuté všechny moduly, ze začátku tohoto článku.

Uživatelský profil [Automobil] *

Zde je volba jednoduchá, zvolte který profil budete nastavovat a ten se ihned projeví v hranaté závorce názvu položky, tedy v našem případě Automobil. Další nastavení sekce nastavení profilu se pak budou vztahovat právě k tomuto vybranému profilu.

Mapa *

Otáčení mapy pro automobil nastavte na Ve směru pohybu.
Zorné pole vypnout
Automaticky nastavit zvětšení zapnout
Vektorový vykreslovač na default

Navigace *

Navigace (navigační služba) nastavte buď pro kratší trasy na OsmAnd (offline) nebo pro delší na CloudMade (online), je to pro automobil, CloudMade nepoužívejte pro profil Cyklista, více detailů o nastavení navigační služby najdete v článku Kterou navigační službu vybrat?. Nyní nastavte CloudMade, budu na nastavení dále navazovat v návodu.
Nejrychlejší trasa zapnout (není nutné, jen kvůli dalšímu kontextu)
Hlasová data zatím ponechte vypnutá, pokud byste je chtěli později zapnout, nastavte je dle příspěvku ve fóru
Použít kompas vypněte

Nastavení profilu chodec je možné zjistit z článku Jak nezabloudit v lese (doplňeno 8.8.2012).

První navigace *

Nyní je navigace nastavena a připravena na své první nalezení cesty. Cestu lze nalézt několika způsoby, které postupně popíši. Pro příklad budu vždy hledat celkem dlouhou cestu z Č.Budějovic do Hodonína (bez určení ulic), proto je třeba pro takový masivní výpočet mít nastavenou službu CloudMade (viz výše). Vždy hledáme nejdříve cíl, a teprve potom spouštíme navigaci nebo odkud cestovat.

Každé nastavení navigace níže je jako samostatné, pokud budete zkoušet všechny, obnovte před dalším pokusem původní stav postupem: menu – Zastavit navigaci a pak menu – Vymazat bod.

Navigace podle hledání *

První možnost jak se navigovat do cíle je nalézt ho přes volbu hledat. Tam lze nalézt POI, adresy, souřadnice, dopravu, oblíbené a historii hledání. Protože je třeba nejdříve zadat cíl, zvolte hledání podle adresy (záložka s domečkem), zadejte oblast Czech_republic a Město Hodonín.  Stiskněte tlačítko Nastavit jako cíl vpravo dole. Mělo by to vypadat jako na prvním obrázku.

Nyní se přepněte do mapy. Nastavení cíle se projeví zobrazením červené šipky ve směru k cíli vzdušnou cestou, jako na druhém obrázku.

Vyhledání adresy Směr k cíli

Nyní stiskněte menu a v něm Navigace. Zde vyberte ikonku automobilu, což reprezentuje profil použitý pro navigaci a stiskněte tlačítko Následovat.

Spuštění navigace Následovat

OsmAnd pomocí navigační služby spočítá trasu, zobrazí na trasu modrou čarou a zobrazí hlášení, jako je to vidět na prvním obrázku. Nyní je již možné vyrazit na cestu, pokud je šipka vpravo nahoře modrá jako na druhém obrázku, stiskněte jí, čímž se přesunete na aktuální místo v navigační cestě.

Trasa spočítána Modrá šipka

Toto přesunutí na aktuální pozici lze provést i přes tlačítko Kde jsem a následně volbu Zobrazit polohu.

Kde jsem Zobrazit kde jsem

Navigace na mapový bod *

Navigovat lze i přímo na body získané z mapy. Zase se začíná cílem. Přesuňte se v mapě na místo cíle, v tomto případě do Hodonína a tapněte dlouze na místo v mapě. Objeví se bublina s pozicí bodu. Na bublinu krátce tapněte a nastavte Hodonín jako cíl.

Mapový bod Nastavení cíle

Bod se označí jako červený cílový jako na obrázku. Bublinu bodu lze zrušit dlouhým tapnutím na ní. Modrou šipkou nebo přes tlačítko Kde jsem a následně volbu Zobrazit polohu se přesuňte na aktuální pozici jako v předchozím případě.

Cíl nastaven

A nyní už jako v předchozím bodě stiskněte menu a v něm Navigace. Zde vyberte automobil, což reprezentuje profil použitý pro navigaci a stiskněte tlačítko Následovat. OsmAnd pomocí navigační služby spočítá trasu a zobrazí hlášení.

Rychlá navigace do bodu na mapě *

Při rychlé navigaci se zadává pouze jeden bod a OsmAnd předpokládá navigaci ze současného bodu na určený bod na mapě.

Mapový bod Navigace sem

Další postup už znáte, vyberte auto a Následovat. Poté se zobrazí info o nalezené trase.

Naviguj Trasa vypočítána

Modrou šipkou nebo přes tlačítko Kde jsem a následně volbu Zobrazit polohu se přesuňte na aktuální pozici jako v předchozích příkladech.

Navigace z jiného než současného místa *

Navigace z jiného než současného místa se málokdy použije pro běžnou navigaci, ale může se třeba použít při přípravě na cestu nebo pouze pro informaci. Cíl se vybere jako v předchozích případech, přes hledání nebo bod na mapě. Poté, když už je vybrán cíl a na displeji je zobrazená červená šipka směru k cíli, budeme pokračovat výběrem počátku cesty. Přes hledání (popřípadě přímo z mapy) nalezněte počátek cesty, pro příklad jsem zvolil Cheb.

Vyhledání Chebu Bod na mapě

Ve vlastnostech bodu stiskněte volbu Cestovat od… Tím dojde k výpočtu cesty právě z tohoto místa. Protože se jedná pouze o informační zobrazení nezvolil jsem Navigovat, ale pro příklad Pouze zobrazit.

Nastavení od Zobrazení trasy

Trasa je vypočítána a zobrazena na mapě.

Vypočítána trasa

Akcelerace vykreslování *

Volitelně si nyní můžete nastavit Nastavení – Obecné – Akcelerace vykreslování na zapnuto, tato volba obvykle objektivně zvýší rychlost vykreslování mapy při jejím pohybu. Na konec jsem toto nastavení dal jen pro to, kdyby náhodou nefungovalo, aby jste nebyli otráveni hned na začátku návodu. Zatím jsem se ale nesetkal s tím, že by volba nefungovala.

Závěr *

Návod byl tvořen ve vývojové verzi 0.8.1, časem se nabídky mohou mírně lišit.

Pokud vám vše fungovalo a podařilo se vám spustit první navigaci, umíte ovládat základní část OsmAnd, nyní si můžete pročíst/vyzkoušet i další volby, nebo zapnout moduly, které vás zajímají a nastavit je. Také můžete zkusit zcela offline navigační službu OsmAnd, při které není potřeba mít zapnutý Internet vůbec (zatím spíše pro kratší trasy). Popisy jednotlivých prvků navigace, například šipek, nahrávání GPX tras, nastavení vrstevnic, ukládání tras rovnou na server a mnoho dalšího najdete v ostatních článcích nebo ostatních návodech. Příjemné čtení 😉

Dejte vědět do diskuze pod článkem, jestli vám návod v prvních krocích s navigací pomohl.

  2 komentáře na “První spuštění OsmAnd”

 1. avatar

  Bylo by možné nějak ošetřit nutnost připojení na internet, když chci otevřít URL odkaz v aplikaci Osmand?

  Používáme totiž funkci otevření URL odkazu, který přijde např. emailem či SMSkou, kde je v textu uvedeno např.
  http://download.osmand.net/go?lat=49.396595&lon=15.579522&z=16

  Při kliknutí na takovýto URL se objeví nabídka, v čem se to má otevřít, ale nabízí se pouze nainstalované webové prohlížeče. Když se zvolí defaultní androidí či Chrome, tak se pak otevře další nabídka se seznamem aplikací, ve kterých to může uživatel otevřít a figuruje tam i Osmand, takže tady pak klikne na Osmand a otevře se mu osmand a v něm se mu zobrazí cílové místo.
  Super, ale funguje to, jenom pokud jsou zapnutá v danou chvíli mobilní data. Bylo by možné, aby se pro otevření takovéhoto URL Osmand nabízel i bez mobilních dat?

  Předem děkuji

QR Code Business Card