Úno 222012
 
color-100

Barvy navázány na zálohy

Možná si vzpomínáte, jak jsem v návodu na aktualizaci offline dat popisoval barvy stahovaných mapových podkladů. Také jsem si trochu posteskl, že při odzálohování mapy před aktualizací dojde ke zrušení této barevné funkcionality. Naštěstí byly kritiky vyslyšeny a nyní se barvy trochu rozšiřují.

Barvy instalovaných vektorových map

Nejdřív stručně zopakuji co již známe, jelikož opakování je matka moudrosti a moudrosti není nikdy dost. Instalované offline vektorové mapy na stránce offline dat Menu -> Nastavení -> Offline data jsou zelené, toto barevné značení znamená, že podklady jsou v pořádku, konzistentní, a budou zobrazeny v okně map. Stav je vidět na prvním obrázku. Pokud mapa není funkční, písmo mapy je bílé a je potřeba stáhnout mapu funkční (po aktualizaci nejdříve zkusit načíst znovu offline data), v případě nouze třeba přes webový prohlížeč, jak už také bylo popisováno. Abychom se vyhnuli nemilé situaci kdy si mapový podklad sami nebo aktualizací poškodíme a nebudeme pak mít žádnou offline mapu k dispozici, je možné využít funkcionalitu zálohy. Záloha může sloužit k dočasnému odsunutí vektorových podkladů ze zobrazované oblasti, ale také k pomoci při aktualizaci. Jak zálohovat jsme se učili v předchozím článku.  Pokud je mapa v záloze, je zobrazována bílým písmem, jako je to vidět na druhém obrázku.

Detail offline mapy Zálohovaná data

Doporučuji tento postup aktualizace:

  • zálohovat mapu která se bude aktualizovat
  • aktualizovat mapu
  • kontrola podkladů na konzistenci
  • smazání staré mapy ze zálohy

Barvy stahovaných vektorových map

Nyní bude k dobré orientaci ve stahování napomáhat rozšířená barevnost zobrazeného písma stahovaného vektorového podkladu. Může nyní existovat několik situací.

  1. neexistuje nová verze používané mapy
  2. neexistuje nová verze zálohované mapy
  3. existuje nová verze používané mapy
  4. existuje nová verze zálohované mapy

Pro názornost jsem řádky obarvil barvami kterými se bude zobrazovat písmo vektorových podkladů ke stažení. Vše je dobře vidět na obrázcích, na příkladu první ze dvou offline vektorových map České republiky. Čísla v seznamu také odpovídají pořadí níže zobrazených náhledů.

Na prvním obrázku je vidět standardní stav, mapu používáme a není dostupná aktualizace. Na druhém je mapa v záloze a také neexistuje aktualizace.

Obě zelené Tmavě zelená

Zde je na prvním obrázku je vidět stav kdy mapu používáme a je dostupná aktualizace. Na druhém pak mapa je v záloze a také pro ní existuje aktualizace.

Světle modrá Tmavě modra

 

Užitečnost změny není třeba komentovat, jedná se o jednoznačný posun dopředu v orientaci ve stahovaných mapových podkladech.

QR Code Business Card